Ga terug   Lowland Lions Forums > Algemeen > Rules of conduct

Discussie gesloten
 
Discussietools
Oud 22 mei 2006, 22:59   #1
Didis
Guild Leader (LLL)
 
Didis's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 21 mei 2006
Berichten: 2.796

IGN: Didis
Exclamation Regels van de Lowland Lions

Reglement Lowland Lions v1.0 13 januari 2008

Leden en aspirant leden worden geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.
Men kan zich niet beroepen op het niet gelezen hebben, of op het bestaan van dit reglement

In dit reglement worden een aantal spelregels rondom het lidmaatschap bij de LLL aangegeven. Deze regels zijn opgesteld om handvat te bieden en de verschillende leden op de hoogte te stellen van onze verwachtingen om het spelplezier te kunnen blijven waarborgen.

LLL specifiek
 1. We zijn een Nederlands sprekende guilde
 2. Alleen spelers vanaf 15+ kunnen zich aanmelden tot onze guilde.
 3. Een lid wordt verwijderd uit de groepslijst als hij minimaal 4 weken offline is. Dit geldt ook voor de officers.
 4. Bij het bereiken van het maximale aantal leden van 100 zal er een ledenstop ingesteld worden. Potentiele leden die zich aanmelden via het forum zullen op basis first in, first invited toegelaten worden.
 5. Indien een lid tijdig aangeeft dat hij zij een periode niet online kan zijn dan kan dit via het forum aangegeven worden.
 6. Mocht onverhoopt een lid door langdurig afwezigheid uit de guilde gezet zijn, dan kan hij via het forum een verzoek tot herintreding tot de guilde aanvragen.
Waarden en normen
 1. Heb respect voor iedere Guild wars speler hoe moeilijk dat soms ook is
 2. Gebruik geen onoorbaar/grof taalgebruik naar guilde- en alliantie leden en vooral niet in openbare chat en teamspeak
 3. Gebruik zo min mogelijk woorden waar andere mensen aanstoot aan kunnen nemen, zoals vloeken, seksuele intimidatie, opmerkingen over persoonlijke geaardheid, ziektes en religies
 4. Gebruik een karakter naam die niet discrimineert, intimideert of aanstootgevend is richting mensen
 5. Help collega spelers waar mogelijk
 6. Stukje verplaatst naar Gebruik van TeamSpeak
 7. Onuitgesproken irritatie zorgt voor onbegrip, maak het bespreekbaar
 8. Je kunt niet iedereen plezieren, maar je best doen op jou manier is al heel wat
Mocht er geen gehoor worden gegeven aan een waarschuwing dan zal deze persoon worden gekickt.. Bij heel grof gedrag blijft de waarschuwing weg en wordt meteen overgegaan tot een KICK. Hiervoor wordt tussen de officers voor- of achteraf teruggekoppeld. De betreffende persoon wordt toegevoegd aan een blacklist welke bijgehouden wordt op het forumonderdeel van de officers.

Gebruik van TeamSpeak
Het gebruiken van TeamSpeak is geheel vrijblijvend maar er zijn wel een aantal regels aan verbonden.
 1. Gebruik geen onoorbaar taalgebruik (we zijn een gilde met vele leeftijds catagorien dus houd daar rekening mee)
 2. Probeer in teamspeak zoveel mogelijk de ander uit te laten spreken
 3. Gebruik de kanalen daar waarvoor ze aangemaakt zijn
 4. Bij een round table vergadering hebben de verschillende spelers anders dan de officers mogelijkheid tot spreektijd indien zij dit via de textchat aangeven
 5. Als een officer tijdens een vergadering ergens op wil reageren dan zal hij dit kenbaar maken via een korte druk op de ingestelde "push to talk" knop. De voorzitter zal hem/haar vervolgens in de gelegenheid geven om het woord te voeren
 6. De teamspeak server is voor lowland lions leden. Iedereen die op uitnodiging van de Lowland Lions gebruik mogen maken hiervan dienen de regels omtrent het gebruik en de wijze waarop met elkaar onderling gecommuniceerd wordt te respecteren. Doet men dit niet wordt men gekicked en gebanned.

Samenspel
 1. Het plezier en samenspel staat bij de leden voorop in het spelen van guild wars.
 2. Als er met leden samengespeeld wordt in speciale locaties zoals de underworld, tombs e.d. dan zullen voortijdig afspraken gemaakt worden over de verdeling van de buit. Vooral zullen er afspraken gemaakt worden over de verkoop van: rare materials als obsidian shards en ecto's. In sommige gevallen zullen afspraken gemaakt worden over de verdeling van gouden en groene items.
Officers
 1. De LLL heeft een pool van een oneven aantal officers en 1 leider.
 2. Alle beslissingen worden in samenspraak tussen de officers gemaakt
 3. Bij belangrijke beslissing wordt gebruik gemaakt van een stemming.
  Hierbij geldt dat meeste stemmen gelden. Het besluit is bindend voor de leider.
 4. Minimaal 1x in de maand wordt een round table gehouden voorgezeten door de leider.
 5. Van elke round tabel zal een verslag gemaakt worden welke beschikbaar gesteld wordt tot aan de leden via het forum
 6. De officers zullen per toerbeurt het verslag maken
 7. Een officer zal niet een party uitgaan als het gevecht nog niet afgerond hebben. Dit kan alleen als er goedkeuring is van de medespelers

GVG spelregels
 1. Helaas kan door technische restricties niet iedereen tegelijkertijd deel nemen aan een gvg. Hier zal door de betreffende officers die GVG organiseert rekening mee gehouden worden. Er zijn geen vaste momenten dat er een GVG gespeeld wordt waarbij plezier voorop staat.
 2. Voor mensen die GVG willen proberen zullen mogelijkheden gecreeerd worden door onder andere een scrimage van 1 tot 8 personen.
 3. Als iemand graag wil spelen dan wordt pro actief gedrag gewaardeert. Stel de vraag in de guildchat of iemand zin heeft.
 4. Het is niet toegestaan dat iemand die meedoet met gvg dat hij/zij zonder opgave van reden leaved. Indien dit plaatsvindt zal er een klacht bij de betreffende guild leader neergelegd worden.
  Een ieder moet er rekening mee houden dat bij te vaak gebeuren van dit soort incidenten dat de betreffende guild waar de leaver lid van is benadeelt wordt. Alliantiepartners zullen de guild een gegeven ogenblik namelijk links laten liggen bij battles.
  Natuurlijk wordt er rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden en externe factoren. Bijvoorbeeld natuurrampen, stroomuitval, internetverbinding uitval, etc.
--------------------------------------------------------------------

Alliantie specifiek
 1. Alleen guildes die PVE en/of PVP georienteerd zijn komen voor een alliantie in aanmerking. Hierbij geldt de volgende
  beperking:
  • niet jonger dan 15 jaar
  • voorkeur is dat officers 18 jaar of ouder zijn
 2. De uiteindelijke beslissing ligt bij de zittende guilde leiders. Hiervoor stemmen de verschillende guilde leiders eerst af met de eigen achterban.
 3. De betreffende guilde zal via een gedegen motivatie moeten aangeven waarom zij aansluiting willen hebben tot de alliantie via de website
 4. De leiders en officers kunnen besluiten om als gast de betreffende guilde te joinen om te kijken met wat voor guilde we te maken hebben

  In de alliantie
 5. Leaven zonder opgave bij GVG/PVE/PVP is niet toegestaan. Dit resulteert bij frequent voorkomen in een waarschuwing aan de betreffende guildleader. Bij geen goed gevolg en herhaling wordt gevraagd de speler uit de alliantie te verwijderen. Bij onvoldoende opvolgen hiervan wordt de betreffende guild uit de alliantie gezet in samenspraak tussen de alliantieleiders.
 6. als iemand gekicked wordt vanwege onoorbaar gedrag wordt in samenspraak met de overige guilds besloten de betreffende persoon niet te laten joinen in de andere guild van de alliantie
 7. Er wordt door de alliantieleden (members van een guild) geen onoorbaar gedrag vertoont (zie ook waarden en normen hierboven en Waarde voor goed gedrag hier beneden welke door iedere guild wordt gerespecteerd) op de verschillende chats, teamspeak faciliteiten en overige. De leider van de guild in kwestie krijgt een waarschuwing actie te ondernemen en deze speler tot verantwoording te roepen. Bij herhaling wordt verwacht dat de speler gekicked wordt. Wordt er onvoldoende actie ondernomen zal in samenspraak met de andere alliantieguildleiders beoordeeld worden of de betreffende guild uit de alliantie verwijderd wordt.
 8. Signaleert iemand gedrag wat niet volgens de regels is wordt met een eigen officer contact gezocht. Hij/zij lost het op richting de alliantiepartner. Maak ter onderbouwing een screenshot, zodat de betreffende officers een goede beoordeling kunnen maken van de situatie.
  .

De volgende vragen zullen door de betreffende guilde beantwoord moeten worden:
 • wat voor guilde ben je
 • waar staan jullie voor
 • hoe lang al bestaat de guilde
 • wat is de reden voor de faction
 • hoeveel leden telt de guild
 • hoeveel faction punten hebben jullie
 • hoe is de guild omgebouwd
 • zijn jullie pve of pvp georienteerd of beide
De alliantie kan door een guild op ieder moment, het liefst na melding van reden, verbroken worden. Als een guild niet de regels naleeft dan wordt in samenspraak met de alliantieleden beoordeelt of de alliantie met deze guild blijft bestaan. De alliantie kan niet eenzijdig zonder afstemming met overige guildes door de eigenaar van de alliantie verbroken worden. Dit gebeurt op basis van gezamenlijk overleg en consensus...Als de meerderheid van de alliantieguilds het eens zijn over een verwijdering van de betreffende guild wordt overgegaan tot verwijdering.

--------------------------------------------------------------------

Waarde voor goed gedrag
 • wees sociaal
 • stap af en toe ook uit je eigen missie om een ander te helpen
 • neem de ander serieus
 • een microfoon zorgt voor afstand...houdt daar rekening mee
 • vraag is hoe het met iemand gaat
 • heb respect voor een ander, dan krijg je zelf ook respect en waardering
 • er zijn geen domme vragen, er zijn alleen domme antwoorden
 • relax, het is een spel en met elkaar samenspelen zorgt voor plezier
 • plezier moet je zelf maken, dat prettige gevoel is aanstekelijk
 • je bent zelf ook jong geweest
 • onuitgesproken irritatie zorgt voor onbegrip, maak het bespreekbaar
 • onbegrip zorgt voor zelf niet begrepen worden
 • zonderlingen bestaan, afzonderingen is onbegrijpelijk, uitzonderingen gerespecteerd
 • je kunt niet iedereen plezieren, maar je best doen op jou manier is al heel wat
 • Rivaliteit is uit den boze, help elkaar
 • Leave een battle niet zonder opgave van reden, anders benadeel je de medespelers.
--------------------------------------------------------------------

Gebruik van de ingame Chat
 • All Chat
  Gebruik deze chat om bijv in de steden informatie uit te wisselen.
 • Guild Chat
  Gebruik deze chat als je iets te bespreken hebt met Guild
 • Team Chat
  Gebruik de team om te praten met je party members. Houd er rekening mee wie er allemaal in je party zitten en pas daar ook je taal gebruik op aan (denk hierbij aan buitenlandse party members)
 • Trade Chat
  Gebruik deze chat om je spullen te verhandelen. Als je tegenwoordig de afkortingen WTS (want to sell), WTB (want to buy) enz. gebruikt in je chat bericht word deze automatisch naar de trade chat verplaatst.
 • Alliance Chat
  De alliance chat is bedoeld voor communicatie tussen de leden binnen de alliantie. Omdat dit om een grote groep gaat (en tegenwoordig alle leden van de alliance kunnen reageren in deze chat) graag de alliance chat vrijhouden voor het bestemde doel.
Let dus goed op welke chat je wanneer dient te gebruiken en ga niet onnodig lopen roepen in bijv. de alliance chat als er toch al niemand reageerd.

Onbehoorlijk taalgebruik zoals bovenaan weergegeven is in geen enkele chat toegestaan. Bij constateren door een van de alliantiepartners of een van de LLL leden (inclusief screenshots) zal de betreffende persoon ter verantwoording geroepen worden. Bij herhaling gelden dezelfde sancties als bovenaan, dus het verwijderen van het betreffende lid als er geen gehoor wordt gegeven. De verwijdering wordt gemeld aan de andere guilds.

--------------------------------------------------------------------

Forum gebruik

Het forum bestaat uit 3 delen:
 1. Een openbaar deel:Hier kan iedereen komen en men kan dat ook lezen. Om te kunnen reageren moet men eerst registreren
 2. Een LLL specifiek deel: Hier kunnen alleen LLL leden lezen en reageren, een RDL specifiek deel en een MLF specifiek deel
 3. Een Crew deel: Hier kunnen alleen Crew leden lezen en reageren
In al van de genoemde onderdelen van het forum gelden dezelfde regels namelijk:
 • Post je onderwerpen in de daarvoor bestemde fora
 • Probeer zoveel mogelijk "on topic" te reageren
 • Ga niet lopen "spammen", "trollen" of "flamen"
 • Smileys zijn toegestaan maar houd het gebruik ervan in de gaten (smileys helpen om de non-verbale communicatie te bekrachtigen)
 • Het gebruik van Avatars en Signatures is toegestaan mits deze niet van zulke aard zijn dat ze aanstoot gevend zijn
 • Houd het formaat van de plaatjes een beetje in de gaten (niet iedereen heeft een grote monitor) 320px breed is zat (maak desnoods je plaatje klikbaar)
 • Etnische-, racistische-, discriminerende- en seksueel getinte opmerkingen alsmede andere vormen van schelden/vloeken zijn hier niet toegestaan en resulteren in een directe BAN
 • Mocht je een post tegen komen die niet gepast is REPORT (dat is het uitroep teken icoon) deze dan en er zal door een Officer naar gekeken worden en passende maatregelen worden genomen
 • Mocht je een onenigheid met iemand hebben ga dat niet openbaar op het forum uitvechten maar PM deze persoon dan en probeer het zo op te lossen

 • [v0.1] Eerste versie Regels gemaakt op 9 mei 2006 (Didis)
 • [v0.2] Aanpassingen en toevoegingen gemaakt op 28 mei 2006 (Didis)
 • [v0.3] Aanpassingen en toevoegingen gemaakt op 14 juli 2006 (Kills Less)
 • [v0.4] Aanpassingen en toevoegingen gemaakt op 1 augustus 2006 (Didis)
 • [v0.5] Aanpassingen en toevoegingen gemaakt op 14 augustus 2007 (Didis)
 • Definitieve versie Reglement Lowland Lions v1.0 13 januari 2008

Laatst gewijzigd door Didis; 16 januari 2008 om 21:38
Didis is offline  
Oud 14 juli 2006, 02:49   #2
Kills Less
Officer / Webmaster
 
Naam: Björn
Geregistreerd: 20 mei 2006
Locatie: Geleen
Berichten: 372

IGN: Kills Less
Heb even wat aanpassingen en toevoegingen gedaan aan de regels.

Hoor het wel als er nog wat mist.

De aanpassingen hebben nu ook een kleur codering zodat er snel te zien is wat er aangepast is en door wie.
__________________
PvE: Kills Less: Warrior/xxx; Cyprinus Carpio: Monk/xxx + full 55hp set; Cyprinidae Killer: Assassin/xxx; Cyprinidae Hunter: Ranger/xxx; Cyprinidae Reaper: Dervish/xxx

PvP: Kills Less Pvp; Boeja Kills Less; Tsjakka Kills Less; Kills Less Ole; Hopla Kills Less; Scott Me Up Beepy

Laatst gewijzigd door Kills Less; 14 juli 2006 om 02:52
Kills Less is offline  
Oud 3 september 2006, 14:42   #3
Didis
Guild Leader (LLL)
 
Didis's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 21 mei 2006
Berichten: 2.796

IGN: Didis
CDC regelement

Onderstaande het CDC Reglement zoals dat in het cdc forum op GW-NL staat.

Om maar vast een voorzet te geven...

Dit is een concept naar aanleiding van de 'rules of lll' thread.
Graag hier de wijzigingen doorgeven dan voer ik deze door in het reglement.
Stemmen/discussie over regels graag in een andere post.

Concept Reglement Council of Dutch Clans

Historie:

De laatste wijzigingen zijn in PAARS

[naam] [versie] [datum]

[Moeilijk] [v0.1 concept] [29 mei 2006]
[Dagoth] [v0.2 concept] [30 mei 2006]
 [v0.3 concept] [31 mei 2006]
[Peet] [v0.4 concept] [31 mei 2006]
[missmy] [v0.5 concept] [13 juni 2006]

Leden en aspirant leden worden geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.
Men kan zich niet beroepen op het niet gelezen hebben, of op het bestaan van dit reglement

In dit reglement worden een aantal spelregels rondom het lidmaatschap bij de CDC aangegeven. Deze regels zijn opgesteld om handvat te bieden en de verschillende leden op de hoogte te stellen van onze verwachtingen om het spelplezier te kunnen blijven waarborgen.

CDC specifiek
1. We zijn een Nederlands sprekende alliantie
2. Bij het bereiken van het maximale aantal leden van 9 zal er een ledenstop ingesteld worden. Potentiele leden die zich aanmelden via het forum zullen op basis first in, first invited toegelaten worden na overeenstemming met de huidige gildeleiders lid van CDC.

Waarden en normen
1. Heb respect voor iedere Guild wars speler hoe moeilijk dat soms ook is
2. Gebruik geen onoorbaar/grof taalgebruik naar alliantie leden en vooral niet in openbare chat en teamspeak
3. Gebruik zo min mogelijk woorden waar andere mensen aanstoot aan kunnen nemen, zoals vloeken, seksuele intimidatie, opmerkingen over persoonlijke geaardheid, ziektes en religies
4. Gebruik een karakter naam die niet discrimineert of [] aanstootgevend is richting mensen
5. Maak af wat je begint.
6. Onuitgesproken irritatie zorgt voor onbegrip, maak het bespreekbaar
7. Je kunt niet iedereen plezieren, maar je best doen op jou manier is al heel wat
8. Relax, het is een spel en met elkaar samenspelen zorgt voor plezier
Samenspel
1. Het plezier en samenspel staat bij de leden voorop in het spelen van guild wars.

Afgevaardigden
1. De CDC heeft een pool van maximaal 9 afgevaardigden, per gilde 1 afgevaardigde.
2. Een afgevaardigde is een lid van een aangesloten gilde van de alliantie die als woordvoerder voor zijn gilde optreedt. Deze wordt door een gilde naar buiten gebracht. Dit is bij voorkeur de leider of een officier.
3. Alle beslissingen worden in samenspraak tussen de afgevaardigden gemaakt.
4. Bij belangrijke beslissing wordt gebruik gemaakt van een stemming.
Hierbij geldt dat een ruime meerderheid van de stemmen geldt.
De verdeelsleutel is de helft + 2 of 1 van het totaal aan gildes (6/9 6/8 5/7 4/6 3/5 3/4 2/3)
Het besluit is bindend voor CDC leden.
5. []
6. De afgevaardigde is zelf verantwoordelijk voor communicatie binnen zijn/haar gilde. Beslissingen gemaakt door een afgevaardigde zijn bindend voor CDC en de gildeleden.

GvG/PvP/PvE spelregels
[verplaatst naar Waarden en Normen]

Nieuwe leden
1. Alleen nederlands sprekende gildes komen voor de alliantie in aanmerking.
voorkeur:
- members niet jonger dan 12 jaar.
- officers 18 jaar of ouder zijn
2. De uiteindelijke beslissing ligt bij de zittende afgevaardigden. Hiervoor stemmen de verschillende afgevaardigden eerst af met de eigen
achterban.
3. Als uitzondering op de stemmingsregel is voor het aannemen van een nieuw lid een unanieme (100%) beslissing nodig van de zittende afgevaardigden.
4. Het betreffende gilde zal via een gedegen motivatie moeten aangeven waarom zij aansluiting willen hebben tot de alliantie via de website
5. Leaven zonder opgave bij GVG/PVE/PVP is niet toegestaan. Dit resulteert bij frequent voorkomen in een waarschuwing aan de betreffende guildleader. Bij geen goed gevolg en herhaling wordt de betreffende guild uit de alliantie gezet.
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden en externe factoren. Bijvoorbeeld natuurrampen, stroomuitval, internetverbinding uitval, etc.

De volgende vragen zullen door het betreffende gilde beantwoord moeten worden:
- wat voor guilde ben je
- waar staan jullie voor
- hoe lang al bestaat de guilde
- wat is de reden voor de alliantie
- hoe is de guild opgebouwd
- zijn jullie pve of pvp georienteerd of beide

Deze vragen zijn puur informatief bedoeld voor de leden van CDC, om zo een beeld te krijgen of een CDC alliantie zin heeft. Voor geen van de antwoorden is een minimum of maximum regel gesteld.

5. De alliantie kan op ieder moment, na melding van reden, verbroken worden. Hiervoor dient door afgevaardigden gestemd te worden. De alliantie kan niet eenzijdig zonder afstemming met overige afgevaardigden door de eigenaar van de Counsel of Dutch Clans verbroken worden. Dit gebeurt op basis van stemmen volgens Afgevaardigden, punt 3.

6. Waarde voor goed gedrag
[verplaatst naar Waarden en Normen]

Doelstelling
- Samen ervaring opdoen en uitwisselen in het spel
- Het (tijdelijke) bezit van een stad[?] niet meer van toepassing
- Elkaar helpen in missies en battles
[Doelstelling == INCOMPLEET/CONCEPT]

Alliance Chat
De alliance chat is bedoeld voor communicatie tussen de leden binnen de alliantie. Omdat dit om een grote groep gaat en omdat er voor diverse andere doeleinden al andere chats open zijn gesteld graag de alliance chat vrijhouden voor het bestemde doel.
We hebben een team chat dus als je niet in een team zit met geallieerden gebruik je deze chat.
We hebben een trade chat dus als je iets te verhandelen hebt gebruik je deze chat.
We hebben een guild chat dus als je iets met je gildeleden te bespreken hebt gebruik je deze chat.
__________________


Laatst gewijzigd door Didis; 9 november 2006 om 00:21
Didis is offline  
Discussie gesloten

Discussietools

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 19:24.


Guild Wars is a trademark of NCsoft Corporation. Copyright © NCsoft Corporation. All right reserved.
© 2003-2012 ArenaNet, Inc. All rights reserved. NCsoft, the interlocking NC logo, ArenaNet, Arena.net, Guild Wars, Guild Wars Factions, Factions, Guild Wars Nightfall, Nightfall, Guild Wars: Eye of the North, Eye of the North, and all associated logos and designs are trademarks or registered trademarks of NCsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.
Forum uses gwBBcode version 1.8.3
Modified by Kills Less [Lowland Lions]
GFX by NexceveN [Lowland Lions]
Copyright © 2005-2012 www.LowlandLions.nl